Tervfajták

A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése.

A teljes felülvizsgálat közel két évet vesz igénybe, kb. 20 államigazgatási szerv, a szomszédos önkormányzatok, a lakosság és partnerek bevonásával, a 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott eljárás szerint.