Helyi Építési Szabályzat

A településszerkezeti terv alapján készül, azt írja elő, hogy HOGYAN lehet építeni, azaz az építésre vonatkozó részletes szabályozásokat tartalmazza.

Az építés helyi rendjét biztosítja. Az azonos tulajdonságú telkeket övezetekbe sorolja.

Az övezetekben meghatározza:

- a telekalakítás, beépítés paramétereit (min. telekméret, telekszélesség, beépíthetőség mértéke, min. zöldfelület, beépítési mód, stb.)

- az épületre vonatkozó paramétereket (épületmagasság).