Településszerkezeti terv

A településszerkezeti terv lényegében egy színes foltokat tartalmazó tervlap, ahol a foltok az elhelyezhető funkciókat jelölik: lakó-, gazdasági-, idegenforgalmi-, erdőterület, mezőgazdasági terület, stb. Azt mutatja meg, hogy a különböző funkciók HOL helyezhetők el.

A településszerkezeti tervben meghatározzák a beépítésre szánt (pl. lakóterület), illetve a beépítésre nem szánt (pl. erdő) területeket, a település szerkezetét meghatározó műszaki infrastruktúra-hálózatokat (főútvonalakat, gyűjtőutakat, közüzemi közmű-gerincvezetékeket, hírközlő hálózat fő elemeit), a közparkokat, a védett, és védőterületeket. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a rehabilitációra kijelölt, valamint a funkciójában megváltoztatásra szánt (fejlesztési) területeket.