Integrált Településfejlesztési Stratégia

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a társadalmi rehabilitációs elvárásokat is szem előtt tartó, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum, mely középtávra (4-6 év) fogalmazza meg a település és részeinek stratégiai céljai közül a következő időszakban elérni kívántakat.

Az integrált településfejlesztési stratégia tematikus szempontokat is integráló, területi alapú
tervezési szemlélettel készül. Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket úgy, mint gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés,
társadalmi célok megvalósítása, társadalmi mobilitás, humán versenyképesség, szociális
ellátórendszer, stb. 

Összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat településfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált megközelítés további ismérve, hogy a különböző fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, megvalósítási és fenntartási alternatíváit is összefüggéseiben kezeli, a várható lehetőségek feltárása mellett.